Set ned renta

Fredag meldte Etne Sparebank at renta på utlån blir sett ned med inntil 0,25 prosentpoeng […]

Fredag meldte Etne Sparebank at renta på utlån blir sett ned med inntil 0,25 prosentpoeng på godt sikra bustadlån. Nedsetjinga blir gjort med grunnlag i ei lågare pengemarknadsrente og Noregs Bank si siste renteendring, opplyser banksjef Rune Ramsvik.
Beste nominelle rente på bustadlån blir etter endringa 3,05 prosent. Renteendringa vert gjort gjeldande frå 22. juni for nye lån og 5. august på eksisterande lån.

 Også Sparebanken Vest, som har kontor i Etne, kuttar renta med 0,25 prosentpoeng. Beste bustadrente blir etter dette på 2,95 prosent nominelt. Nedsetjinga skjer med verknad frå 23. juni på nye lån og på eksisterande lån frå 31. juli.