Spansk Autopass til Åkrafjorden

Det blir spansk Autopass-anlegg som skal avløysa den manuelle bomstasjonen på E134 i Åkrafjorden. Tecidel […]

Det blir spansk Autopass-anlegg som skal avløysa den manuelle bomstasjonen på E134 i Åkrafjorden. Tecidel skal i samarbeid med norske Proxll AS, levera åtte nye Autopass i Noreg, opplyser selskapet. Elektroinstallasjonsfirmaet Proxll i Oslo skal stå for installasjon, service og vedlikehald i driftsfasen i eit landsomfattande samarbeid med lokale bedrifter. Avtalen er inngått med Statens vegvesen, og anlegga skal etter planen stå ferdige i løpet av hausten 2009. I tillegg Åkrafjorden, skal dei nye Autopass-anlegga plasserast på E18 ved Grimstad, E18 ved Larvik, Rv 225 Gausdal, Rv 80 Salten, Krifastunnelen, Atlanterhavstunnelen og Finnfast i Rogaland.