Berga av eigedomsskatt

Ein del nye tiltak og ingen forslag om kutt i dagens tenester, betyr at økonomien […]

Ein del nye tiltak og ingen forslag om kutt i dagens tenester, betyr at økonomien i Vindafjord er kome inn i smulare farvatn etter ein del meir turbulente år.
— Vi har ein lettare budsjettsituasjon enn i dei siste åra, sa rådmann Kristian Brikeland då han la fram budsjettforslaget i dag.
Og den aller viktigaste årsaka til denne snuoperasjonen er at det blir eigedomsskatt på mellom anna hus, hytter og næringseigedommar neste år.
Vindafjord skal også investere vel 144 millionar kroner dei neste fire åra der skulane i Ølen og Skjold er den største enkeltprosten med 41 millionar kroner.
Vindafjord skal også bruke slingringsmonnen eigedomsskatten gir, til å betale raskare ned på lån.