Sprengte postkassar

Fleire stader, blant anna på Moe i Etne, har personar opplevd at postkassane deira er sprengd i filler. Lensmann Ingvar Gjærde understrekar at politiet ser alvorleg på hendingane og ber folk melde i frå om tips i saka.