Gartnar Håkon Børre Koltveit kan fortelja at planten rhododendron krøllar blada sine for å verna seg mot tørken.
Foto: Anci C. Tinde
Gartnar Håkon Børre Koltveit kan fortelja at planten rhododendron krøllar blada sine for å verna seg mot tørken. Foto: Anci C. Tinde

Kulda utfordrar hagen

Denne gartnaren gir råd om korleis hageeigaren skal takla utfordringane med frost og tørke.

— Mitt beste råd til dei som har vintergrøne plantar i hagen er å vatna. Den tørre vinden frå aust, kombinert med barfrost og sol om dagen, gjer at plantane ikkje klarer å ta opp vatn, forklarer Håkon Børre Koltveit, gartnar og dagleg leiar ved Stevi Planteskule på Knapphus.

Les meir om saka og det unormale vêret me har lagt bak oss i torsdagen papir-/eavis.

I dette Grannar-nummeret finn du også artikkel om Eikemo-folket som nå ber to statsrådar om hjelp i kampen mot Posten, sak om DJ-en frå Vats som søkjer lukka i London, om Etne-ordføraren som vil viska ut fylkesgrenser og reportasje frå loppemarknad i Imsland.