44-14-løebrann

Løe brann ned

Ved tre tida natt til sundag vart det meldt om brann i ei løe mellom Ølen og Etne. Bygget vert ikkje nytta til gardsdrift, men fungerer som lagerbygning.

Brannårsaka er ikkje kjent og brannen vil bli etterforska av Vindafjord lensmannskontor. Bygningen brann ned til grunnen.