Brann i Nedre Vats

Etter melding frå brannvesenet rykka politiet i natt ut til ein bustadsbrann i Nedre Vats. Det var ei kvinne i slutten av 60-åra som budde i huset og som hadde fått varsla via tryggleiksalarm til heimesjukepleien. Brannen starta i samband med fyring i ein vedomn, melder operasjonsleiar Jarle Utne-Reitan, ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Brannvesenet var raskt på staden for å sløkka brannen. Det er mindre brannskader i huset si stove, men ein del røyk som må luftast ut. Kvinna er brakt til Haugesund sjukehus for sjekk. Det er usikkert om ho har pådratt seg fysiske skader. Saka vil bli etterforska av Vindafjord lensmannskontor.