Mange straumlause

Ifølgje rapportering frå kraftforsyninga i det berørte området har NVE registrert rett i overkant av 70.000 kundar som var utan straum laurdag ettermiddag.

Det eksakte rallet innrapportert i perioden fram til kl 18.00 var 73.200 kundar som har vore, og tildels er, berørte av straumstans. Talet på personer som er ramma, er om lag 2,3 gonger fleire enn tal kundar berørte. Det vil seia at i overkant av 168.000 personer har så langt vore ramme av kortare eller lengre straumstans i samband med Nina.

Spesielt Hordaland, Rogaland og Vest-Agder har så langt vore sterkt berørt.

Mange opplever at straumforsyninga kjem og går. Den sterke vinden bidrar til at straumførande linjer blir slått mot kvarandre. Det medfører at talet på kundar utan straum blir endra frå minutt til minutt. Likes å har kortslutningar knytt til trefall og lause gjenstandar som er blitt ført med vinden inn i nettet vore ei utfordring.

Berørte nettselskap har etablert kriseleiing for å få oversikt over situasjon og kunne gjenoppretta normal forsyning så raskt som mulig. Alle selskap er nå ute for å rette feil, melder NVE.

Det åtvara mot å nærma seg straumlinjer som ligg på bakken. Det er viktig å varsla lokalt e-verk om slike observasjonar.

Følgjande stader er sterkast berørt av straumstans per kl 18:00 (ikkje alle samtidig):
Hordaland: Vaksdal, Os, Samnanger, Bergen, Lindås, Øygarden, Sund, Fjell, Fusa, Voss. Her er det registrert i overkant av 34.000 som har vore ramma av straumstans.
Rogaland: Rennesøy, nordaust for Tau, Hommersåk/Li/Dale, Randaberg, Bryne og Jøseneset/Ombo i Hjelmeland . Rundt 20.000 kundar har vore berørte så langt.
Vest-Agder: Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal og Marnardal. Rundt 18.000 har vært berørt til nå.

Lokalt har ei rekkje bygder i Vindafjord og Etne vore utan straum i korte eller lengre periode laurdag ettermiddag og kveld.

Les meir om uvêret i måndagens Grannar.