Osnesvegen stengt

Den siste tidas uvêr har gjort såpass store skadar på den kommunale vegen rundt Osnes at den måtte stengast.

— Det er litt usikkert kva tid vegen kan opnast att. Me vil gi tilbakemelding når arbeidet er utført og vegen er kjørbar att, skriv Etne kommune på sine heimesider.