Straumbrot i Sandeid fengsel

Straumen var borte i Sandeid fengsel i rundt åtte timar natt til laurdag, og førte til at dei innsette vart verande i stummande mørke. Fengselet som har plass til 88 innsette nyttar straum til oppvarming. Eit naudaggregat syt for straum til vakta, men resten av anlegget måtte klara seg utan straum denne natta. Det vert jobba med å få eit aggregat på plass, melder fengselsdirektør Jan-Helge Aske til Haugesunds Avis.