Trafikkuhell i Ølen

Like før kl 08.00 i dag er det meldt inn ei trafikkulykke på E134 i Ølen til AMK-sentralen. Ifylgje Vindafjord lensmannskontor dreier det seg om ein påkjørsel bakfrå. Ingen personar er skadde.

Ulukka skjedde i 70-sona 500 meter aust for Fatland-slakteri. Ein bil som hadde stansa for kø, blei påkjørt. Det oppstod ein god del trafikale problem med lange køar i etterkant.