Omega fekk Aibel-avtale

Omega har fått ei treårig rammeavtale med Aibel om levering av personell.

Avtala gjeld leveransar av personell på fleire fagfelt til Aibels anlegg i Haugesund, Stavanger, Bergen, Asker, Kristiansund, Stjørdal, Harstad og Hammerfest.

— Aibel har vore en av våre største kundar over mange år, og den nye rammeavtalen sikrar oss moglegheit til leveranar i nye tre år, med opsjon på tre gonger eitt år, fortel avdelingsleiar Liv Hetland i ei pressemelding.