Slike bilde vil ikkje bli å sjå når TV Haugaland legg opp til tv-sending frå heile regionen den 17. mai.
Arkivfoto
Slike bilde vil ikkje bli å sjå når TV Haugaland legg opp til tv-sending frå heile regionen den 17. mai. Arkivfoto

Feiring i sol og regn

17. mai starta med regn mange stader i Grannar-distriktet, men så kom det både sol og litt varme ut over ettermiddagen.

Grannar ynskjer at lesarane sender inn sine 17. mai-bilde for publisering i eige album i nettavisa. Send til foto@grannar.no

Du kan også senda MMS til tlf 932 55 990.

Hugs å få med fotograf, kor bildet er frå og namn på personar (frå venstre).

Grannnar ynskjer alle lesarane ein god 17. mai.

Beste helsing

Arne Frøkedal

redaktør