Ingen valinnlegg på valdagen

I tråd med norsk tradisjon er det ingen valkamp den dagen veljarane går til urnene. Med bakgrunn i dette vil Grannar ikkje ha debattinnlegg på trykk måndag 14. september.

Innlegg til torsdagsavisa, som er siste avis før fylkes- og kommunevalet, må vera oss i hende innan kl. 15.00 tysdag 8. september.

red.