Kommunalsjef Øistein Lande Gunnarshaug er i gang med å vurdere korleis Vindafjord kommune kan handtere 30 ekstra flyktningar neste år, i tillegg til dei 27 som er vedtatt tidlegare. Men alt i neste månad kjem det nye, reviderte tal frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet om busetting i kommune. Foto: Jon Edvardsen
Kommunalsjef Øistein Lande Gunnarhaug seier han ikkje har oversikt over kor mange innvandrarar det er i Ølen.

Må huse fleire flyktningar