Seks bøter i Ølen

Politiet gjennomførte torsdag morgon ein trafikkontroll i Ølen. Totalt 82 køyretøy blei sjekka og resultatet var fem forenkla førelegg for fart samt eitt gebyr. Høgste fart blei målt 82 km/t i 60 sona på E134.