Over 100 deltakarar sprang til innsats for misjonen.
Foto: Kåre Vignes
Over 100 deltakarar sprang til innsats for misjonen. Foto: Kåre Vignes

Sprang inn 880.000