Glatte vegar

Poliltiet har fleire gonger i dag vore ute med åtvaring mot glatte vegbanar og spesielt er dei obs på E134-strekninga mellom Ølen og Våg. Her er det svært glatt og operasjonsleiaren ved Haugaland og Sunnhordland oppmodar til å køyra forsiktig.