Vikedal sæter har fått bruksendring til å bli eit mellombels asylmottak med 120 plassar. Anlegget er i ferd med å bli selt til ein aktør i bransjen.
Vikedal sæter har fått bruksendring til å bli eit mellombels asylmottak med 120 plassar. Anlegget er i ferd med å bli selt til ein aktør i bransjen.

Vikedal sæter blir selt