SLT-koordinator Carina Hornenes , psykologspesialist og Ungdata-analytikar Erik Iversen og lensmann Ingvar Gjerde kan slå fast at ungdom flest i Etne og Vindafjord opplever at dei har det bra. 
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
SLT-koordinator Carina Hornenes , psykologspesialist og Ungdata-analytikar Erik Iversen og lensmann Ingvar Gjerde kan slå fast at ungdom flest i Etne og Vindafjord opplever at dei har det bra. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Dei unge høyrer på foreldra