Ole Marthon Granberg i Granberg AS med den nye hansken firmaet har mottatt designpris for. Foto: Karine Christiansen/Medvind 24
Ole Marthon Granberg i Granberg AS med den nye hansken firmaet har mottatt designpris for. Foto: Karine Christiansen/Medvind 24

Designpris til Granberg