Fartskontroll i Sandeid

Tre bilførarar fekk bot

Under ein fartskontroll ved Stople i Sandeid fredag fekk 3 bilførarar forenkla førelegg for høg fart. 43 køyretøy blei kontrollert og høgaste hastigheit vart målt til 77 km/t i 60 sona, melder politiet.