Kjøpte naboeigedommen. Johannes Helgevold blir eigar av bankbygget i Sandeid og håpar å få til næring i lokala. Foto: Arne Frøkedal
Gründer Johannes Helgevold har vore på handletur på Karmøy. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Har kjøpt bankbygget