Plan- og byggenemnda i Etne vedtok måndag at leiar Roar Gundegjerde er inhabil i saka om Etne omsorgssenter. 
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Plan- og byggenemnda i Etne vedtok måndag at leiar Roar Gundegjerde er inhabil i saka om Etne omsorgssenter. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Heilomvending i anbodssaka