Ingen med promille

Politiet gjennomførte ein promillekontroll i Ølen laurdag føremiddag. Ingen av dei 21 sjåførane som måtte blåste fekk utslag som tilsa nokon reaksjon frå lovens lange arm.