Kjemikaliar i ansiktet

Ein tilsett i 20-årsalderen er onsdag føremiddag sendt til sjukehus i Haugesund for sjekk etter ei arbeidsulykke på ved Nortura Sandeid. Lensmann Ingvar Gjærde opplyser at arbeidaren har fått kjemikaliar i ansiktet og at det dreier seg om mindre skade. Arbeidstilsynet er rutinemessig kopla inn.