Seks fekk bøter

Politiet gjennomførte trafikkontrollar på E134 og andre stader i Vindafjord måndag kveld og sjekka totalt 264 køyretøy. Resultatet var fem forenkla førelegg for fart og eitt for mobilbruk under køyring. Høgaste fart var 85 km/t i 70-sone, opplyser Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund.