To bøter i Skjold

Svært mange har fått fartsbøter dei siste vekene. Sundag ettermiddag var det igjen fartskontroll i distriktet. Denne gongen var UP på post på E134 ved Liaheia. Resultatet i løpet av éin time var to forenkla førelegg. Høgaste fart blei målt til 92km/t i 80 sone.