Leif Grindheim er ny styreleiar i stiftinga Vestnorsk senter for bygdeutvikling, som no førebur sal av den store Tesdal-garden i Etne. FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Styreleiar Leif Grindheim i Vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU) meiner det finst fleire måtar å forvalte millionane etter salet av Tesdal-garden (bak) i høve til stiftinga sitt føremål. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOENBilde 1 av 5

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Fiksar garden for sal