Meir nedbør skaper fleire skred og utfordringar for huseigaren. Her frå ein flaum i Ilsvåg.
Arkivfoto
Etne og Vindafjord kan få 5-6 posent meir nedbør i framtida i følgje ein klimaoversikt NRK har laga. Kraftige styrtregn kan gi 50 prosent meir nedbør på ein time samanlikna med i dag. Her frå ein flaum i Ilsvåg. Arkivfoto
Det er fare for store nedbørsmengder på Vestlandet neste veke. Her frå ein tidlegare flaum i Ilsvåg. Arkivfoto

Flaumskade i Ilsvåg

Ei ekstrem regnbøye slo inn over Ilsvåg måndag, med så store skader at det blei meldt inn til lensmannen i Vindafjord. Det svært kraftige regnfallet, av det lokale slaget, førte til at to kjellarar blei oversvømt av vatn. I tillegg mei rundt hundre meter av ein gardsveg tatt av flaumen. Lensmann Ingvar Gjærde opplyser at det blei sett inn ein gravemaskin for å prøva å avdempa skadane, men at det likevel var ein god del øydelegging. Bøya førte til at det raste stein ned i ein bekk/elv som førte til at eit røyr blei tetta. Det dreier seg både om forsikringsskade og naturskade, opplyser lensmannen.