Området aust for Ølen er først ut. Samfunnsutviklar  Erik Braust er svært glad for milliontilskotet til breiband.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Området aust for Ølen er først ut. Samfunnsutviklar Erik Braust er svært glad for milliontilskotet til breiband. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Får statlege millionar

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!