Tryggare på Tongane

Den hardt trafikkerte Tonganevegen i Etne skal bli tryggare for mjuke trafikantar, og arbeidet med å lage betre belysning og tryggare veg startar denne veka. Dette vil føre til innsnevring av vegen langs graveområdet. Etne kommune melder at arbeidet vil vare i om lag fire veker.