EL-streiken er over

17 av 21 tilsette ved Skånevik og Ølen Kraftlag som har vore i streik gjekk på jobb igjen onsdag etter at den sju veker lange streiken i el- og it-bransjen vart avblåst tysdag ettermiddag.

LES OGSÅ:

I streik for kviledagar

— Ikkje lukk opp frysaren

Konflikten dreidde seg først og fremst om ei ordning med avspasering knytt til beredskapsvakter. Løysinga inneber ifølgje ei pressmeleding at vaktene ikkje lenger er obligatoriske gjennom den sentrale tariffavtalen. Innhaldet i vaktene, og kompensasjonen, må avtalas mellom partane i kvart særskilt selskap dersom energimontørane skal ha plikt til til å delta.

— Me har kome fram til ei god løysing. No må kvart særskilt selskap finne ei ordning som gir ein trygg beredskap, og det er me gjerne me på å avtale lokalt, seier forhandlingsleiar Bjørn Fornes i El og IT-forbundet. Fleire hundre organiserte over heile landet har vore i streik. Lokalt er det berre SØK som har vore teken ut i streik.