Førarkort rauk

Seks bilførar vart tatt i ein laserkontroll på E134 i Vindafjord i går i regi av Utrykkingpolitiet. Blant dei seks som fekk bot for høg fart, mista også to førarkortet.

Høgast målte fart i 80-sona på Laiaheia i Skjold var 120 km/t.