Enova-støtte til Westcon

Westcon Yards i Ølensvåg er blant mottakarane av økonomisk støtte frå Enova. Verftet i Vindafjord er tidelt 7.737.400 kroner. Enova tildeler 140 millionar kroner i støtte til 22 nye landstraumprosjekter, frå Tananger i sør til Hammerfest i nord som eit ledd i å kutta klimagassutsleppa frå skip ved norske kaiar. Det var 40 kvalifiserte søknader. — Å forsyna skipa med fornybar kraft frå land, er eit energitiltak som høyrer heime i lågutsleppssamfunnet. Derfor er me glade for å kunna bidra til at denne marknaden skyt fart. Me ser nå at interessa aukar raskt blant norske hamner for å bygga ut landstraum og kutta utslepp ved kaiene, seier administrerande direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.