E-skatt aukar frå 3 til 4,25 promille

Fleirtalet av partia i Etne kommunestyre er einige storleiken på eigedomsskatten frå neste år. Tariffen aukar frå dagens 3 promille til 4,25 promille for hus og hytter. Dette er 0,25 promille meir enn det Ap og KrF opphavleg ønskja, men Senterpartiet og Høgre har kravd høgare takst for å kunne vere med må sikre budsjettfleirtal.

Frp ville ikkje strekke seg til meir enn 3,5 promille og trakk seg som kjent frå det politiske samarbeidet med Ap og KrF sist sundag.