Haugaland Kraft-direktør Olav Linga (ståande), her saman med SØK-sjef Kristoffer Vannes (t.h.) er godt tilfreds med utviklinga i 2017. 
ARKIVFOTO: TORSTEIN NYMOEN
Haugaland Kraft-direktør Olav Linga (ståande), her saman med SØK-sjef Kristoffer Vannes (t.h.) er godt tilfreds med utviklinga i 2017. ARKIVFOTO: TORSTEIN NYMOEN

Haugaland Kraft tek over SØK

Haugaland Kraft blir nettselskap for dagens SØK-kundar frå 2018.

(Saka er oppdatert)

Skånevik Ølen Kraftlag (SØK) blir overtatt av Haugaland Kraft, ifølgje ein intensjonsavtale.

SØK, som i dag er organisert i eit samvirke, kor kundane er eigararar, blir etter planen omdanna til eit AS og får ein eigarpost i Haugaland Kraft, men SØK AS vil då ikkje ha nokon annen funksjon enn å eige ein aksjepost i Haugaland Kraft AS. Det vart presentert på ein pressekonferanse i Haugesund i føremiddag.

Ingen mistar jobben

— Ingen blir sagt opp i denne prosessen, seier administrerande direktør Olav Linga i Haugaland Kraft.

SØK har 23 fast tilsette.

Målet er å ha gjennomført prosessen med å integrere SØK i Haugaland Kraft innan 1. januar 2018.

Ølen bli knutepunkt

Går avtalen i boks vil Ølen bli ein sentral lokallitet for aktiviteten i Grannar-distriktet. Kva som blir att av aktivitet i SØK-lokala på Leknestangen i Skånevik, kor SØK-administrasjon har tilhald i dag, er ikkje avklart.

Kristoffer Vannes, som har vore SØK-skef i 23 år, vil få ein rolle i Haugaland Kraft. Kva rolle han får er ikkje avklart.

Billigare nettleige

Ifølgje Linga og Vannes vil dette vere ei positiv sak for SØK sine om lag 3.800 nettkundar, som vil få i underkant av 3.800 kroner mindre i årlege utgifter til nettleige. Dette som følgje av at investeringar i Haugaland Kraft sitt samla nett blir fordelt på fleire kundar enn dei SØK, som er eit lite nettselskapet i norsk samanheng, i dag.

Haugaland Kraft tek også over SØK sine andre aktivitetar, som er breiband og energisal, noko som blir plassert i Haugaland Kraft sine respektive dotterselskap.