Kulturpengar Rootsen

Vikedal Roots Music Festival har fått tildelt 100.000 kroner. Det er Kulturrådet som står for utdelinga og har til saman fordelt 57,3 millionar kroner til 111 musikkfestivalar for 2017. Det kom inn 166 søknadar med ein søknadssum på 130 millionar frå ulike festivalar rundt om i landet. Fagutvalet som behandla søknadane, har prioritert festivalar av særleg nasjonal, regional og sjangermessig verdi. Ni festivalar i Hordaland og ti festivalar i Rogaland har fått midlar frå Kulturrådet.