Grunneigarar, kraftutbyggjarar, Fylkesmannen, kommunen og andre interesserte hengde med på den dryge tre timer lange marsjen i samband med synfaringa på Rullestad og i Bordal 18. juni i fjor. 
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Grunneigarar, kraftutbyggjarar, Fylkesmannen, kommunen og andre interesserte hengde med på den dryge tre timer lange marsjen i samband med synfaringa på Rullestad og i Bordal 18. juni i fjor. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Nei til full utbygging

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!