Roleg feiring

Kanskje er det gråvêret som bidrar til at folk førebels har halde julefeiringa på eit nivå som ikkje har kalle på politiet si merksemd.

Dette var den korte og greie meldinga frå Sør-Vest Politidistrikt sin operasjonssentral sundag morgen:

«Politiet nord for Boknafjorden har hatt ei roleg julenatt.»