Tjuveri på Bjoa

På Innbjoa er det torsdag meldt inn eit grovt tjuveri etter innbrot i einebustad. Tjuveriet har skjedd i løpet av dei siste fire dagane. Politiet er på staden tysdag kveld. Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund ber om tips til tlf. 02800.