Årets namn 2016

Voteringa på Årets namn 2016 i regi av Grannar er i gang. Ved ein feil blei det det i kupongen i måndagens avis opplyst at du kan stemma via SMS. Me ber difor dei som har røysta på denne måten, om å senda inn ny røyst.

Du har to val for å delta:

Send kandidatnummer (1-6) på e-post til: post@grannar.no

eller send kupongen frå avisa til Postbok 84, 5591 Etne.

Frist for å delta er 15. januar.