Andelen bønder som vurderer den økonomiske utviklinga som meir positiv, er blitt stadig større. Samstundes er det til våren tre år sidan sist bøndene demonstrete mot jordbruksoppgjeret i Vindafjord. Her i Sandeid i mai 2014. 
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Andelen bønder som vurderer den økonomiske utviklinga som meir positiv, er blitt stadig større. Samstundes er det til våren tre år sidan sist bøndene demonstrete mot jordbruksoppgjeret i Vindafjord. Her i Sandeid i mai 2014. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Bonde-økonomi i betring

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!