Fokus på meir eigenaktivitet.

Vegar Lønnheim (t.v) og Georg Feed drar i gang fysioterapipraksisen i nye lokale. Foto: Grethe Hopland Ravn

Friske tak

Dei to fysioterapeutane Georg Feed og Vegar Lønnheim har opna praksis i Frisk treningssenter. Eit av måla deira er meir fokus på eigenaktivitet og håp om ein lågare dørstokk til treningssenteret.

av Grethe Hopland Ravn

Dei to fysioterapeutane Georg Feed og Vegar Lønnheim har opna praksis i Frisk treningssenter. Eit av måla deira er meir fokus på eigenaktivitet og håp om ein lågare dørstokk til treningssenteret.