HIM-trugar med at matavfall og slam kan ende i Sverige.

Administrerande direktør Gro Staveland (til høgre) i Haugalandet interkommunale miljøverk konkluderer med at dei må slutte med kompost av matavfall og slam dersom Fylkesmannen står fast på krava sine om innebygt anlegg. Arkivfoto Jon Edvardsen

Fylkesmannen stiller luktkrav

Miljøvernavdelinga i Rogaland stiller strengare krav til kompostanlegget på Toraneset, og selskapet kvitterer med at det blir umogleg å drive.

av Jon Edvardsen

Miljøvernavdelinga i Rogaland stiller strengare krav til kompostanlegget på Toraneset, og selskapet kvitterer med at det blir umogleg å drive.