Kan lasta dobbelt så mykje.

Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal opna den nye kaien på Søndenåneset. Foto: Grethe Hopland Ravn

Løft for tømmerhogsten

Oppgraderinga av den eksisterande tømmerkaien på Søndenåneset i Vikedal er eit stort løft for heile distriktet. No kan dobbelt så mykje tømmer lastast på kaien per båt, og kaien kan brukast heile året.

av Grethe Hopland Ravn

Oppgraderinga av den eksisterande tømmerkaien på Søndenåneset i Vikedal er eit stort løft for heile distriktet. No kan dobbelt så mykje tømmer lastast på kaien per båt, og kaien kan brukast heile året.