• Bilete 1 av 2 -

  • Bilete 2 av 2 - Hatteland Group i Vats er store på datalagring. Konsernsjef Stig Hatteland er klar på at Noreg treng å investere i fiberkablar til utlandet. ARKIVFOTO: TORSTEIN NYMOEN

Stig i gradene

Stig Hatteland (36) starta 2017 med å setje seg i konsernsjefstolen i familieverksemda Hatteland gruppen i Vats.

av Torstein Tysvær Nymoen

Stig Hatteland (36) starta 2017 med å setje seg i konsernsjefstolen i familieverksemda Hatteland gruppen i Vats.