Utålmodige ordførarar

Etne og Vindafjord sine politiske leiarar er blant 37 ordførarar i Rogaland, Hordaland, Aust-Agder, Telemark og Buskerud som ber samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om å få fart på utbygginga av E134. I brevet som er sendt av styreleiar, Odda-ordførar Roald Aga Haug i E134 Haukelivegen AS, blir statsråden minna om at regjeringa i 2015 vedtok at E134 skal vera den eine hovudvegen aust-vest.

Ordførarane ber om at vedtaket blir iverksett og at delprosjektet Seljestad – Røldal må forserast og få byggestart i første del av fireårsperioden av NTP 2018-29.

— Ein sikker fjellovergang er det viktigaste for alle trafikkantgrupper og spesielt for næringslivet. Heile strekninga Seljestad-Røldal-Vågsli må få ei totalfinansiering som gjer det mulig vera ferdig i løpet av transportplanperioden, heiter det i brevet.