Éin fekk køyreforbod

Statens vegvesen gjennomførte onsdag ein kontroll på E134 i Vats der 15 tunge køyretøy blei sjekka. Resultatet viste at vinterutrustinga var svært bra, men éin sjåfør blei anmeldt for køyring på annanmanns kort og for lange køyretider. Det blei gitt to skriftlege åtvaringar for brot på køyre- og kviletida. Eitt vogntog fekk dessutan gebyr på 8.000 kroner for manglande bombrikke-avtale.