Safia Abdi Haase veit kva det vil seie å vera kvinne på flukt. Ho opplevde kjønnslemlesting som 9-åring, eit brutalt ekteskap og ei flukt frå Somalia til Noreg som var svært dramatisk. No hjelper ho andre kvinner som er i same situasjon. 
Pressefoto
Safia Abdi Haase veit kva det vil seie å vera kvinne på flukt. Ho opplevde kjønnslemlesting som 9-åring, eit brutalt ekteskap og ei flukt frå Somalia til Noreg som var svært dramatisk. No hjelper ho andre kvinner som er i same situasjon. Pressefoto

Kjem med sterk historie

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!