Har kjempa for kvinner sine rettar i 20 år.

Safia Abdi Haase veit kva det vil seie å vera kvinne på flukt. Ho opplevde kjønnslemlesting som 9-åring, eit brutalt ekteskap og ei flukt frå Somalia til Noreg som var svært dramatisk. No hjelper ho andre kvinner som er i same situasjon. Pressefoto

Kjem med sterk historie

Safia Abdi Haase er ei sterk kvinne som i over 20 år har kjempa for kvinner og deira rettar i. Sjølv har ho fått kjenne på kroppen kva det vil seie å bli mishandla, å måtte flykta og starta på ny.

av Grethe Hopland Ravn

Safia Abdi Haase er ei sterk kvinne som i over 20 år har kjempa for kvinner og deira rettar i. Sjølv har ho fått kjenne på kroppen kva det vil seie å bli mishandla, å måtte flykta og starta på ny.